Procedura odbioru i wypożyczenia książek w bibliotece szkolnej Drukuj
środa, 20 maja 2020 20:31

Procedura odbioru i wypożyczenia  książek w bibliotece szkolnej

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie w okresie pandemii Covid-19

 

  1. Wychowawca powiadamia rodziców i uczniów przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów i wypożyczenia książek.
  2. Książki są zwracane i wypożyczane przez uczniów/rodziców w taki sposób, aby uniknąć grupowania się osób.
  3. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu lub wypożyczenia książek powinien być w maseczce i rękawiczkach, zachowując bezpieczną odległość min. 1,5 metra.
  4. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek. Składowane książki oznacza datą, kiedy zostały przyjęte. Książki pozostają w kwarantannie do 72 godzin.
  5. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz umieszcza książki na półkach bibliotecznych.
  6. Książki zwracane do biblioteki nie podlegają jakiejkolwiek dezynfekcji.
  7. Pomieszczenie biblioteczne należy często wietrzyć, a powierzchnie wspólne dezynfekować.
  8. W okresie zagrożenia pandemią w bibliotece nie ma możliwości korzystania z czytelni i sali komputerowej.