Przedmiotowe zasady oceniania
1 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów w czasie zdalnego nauczania 144
2 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 103
3 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach muzyki 119
4 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o kulturze w liceum ogólnokształcącym 119
5 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w liceum ogólnokształcącym 130
6 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej 139
7 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języków obcych 173
8 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach religii 120
9 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej - edukacje 164
10 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej - zasady ogólne 163
11 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach fizyki 139
12 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach matematyki 244
13 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach biologii 154
14 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach chemii 163
15 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach informatyki 198
16 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach historii 171
17 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach przyrody 180
18 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach geografii 162
19 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o społeczeństwie 146
20 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języka polskiego 274