Rada Rodziców PDF Drukuj Email
środa, 26 września 2018 00:00

W dniu 28.09.2020r. odbyło się zebranie delegatów Rady Rodziców, na którym wybrano Prezydium oraz Komisję Rewizyjną.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:
· przewodnicząca - p. Osial Elżbieta
· z- ca przewodniczącej - p. Gierach Agnieszka
· sekretarz - p. Matuska Krzysztof
· skarbnik - p. Gajek Jacek

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:
· przewodniczący - p. Mistrzyk Zbigniew
· członek - p. Matyjasek-Maciąg Joanna
· członek - p. Gorazda Sylwia

Rada Rodziców podjęła decyzję, iż wysokość składki w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 30 złotych. Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać u wychowawcy, przedstawiciela Rady Rodziców jak również na konto Rady Rodziców.
Bank Spółdzielczy w Ożarowie
Nr konta: 35 9423 0000 2001 0006 8765 0001 (w Tytule proszę podać imię, nazwisko i klasę ucznia).

 

 

 

Drodzy Rodzice!

 

Na wniosek Rady Rodziców, dyrektor szkoły przeprowadził w listopadzie 2019 r. ankietę wśród rodziców uczniów ZSO im. Edwarda Szylki w Ożarowie, w której należało odpowiedzieć na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za niekorzystaniem z telefonu przez uczniów podczas pobytu w szkole?”

W ankiecie wzięło udział 98% rodziców.

Za niekorzystaniem przez uczniów z telefonów komórkowych podczas pobytu w szkole opowiedziało się 51% wszystkich ankietowanych.

Wynik ten nie stanowi 2/3 ogółu wszystkich rodziców uczniów (ustalenia dyrektora szkoły z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną), co skutkuje tym, iż Rada Pedagogiczna nie wnosi zmian w Statucie Szkoły w tym temacie.

Dbając jednak o dobro naszych dzieci, działania szkoły w tym zakresie będą się opierały na wzmocnieniu wzajemnej współpracy i wewnętrznych ustaleniach pomiędzy Wychowawcami i Rodzicami w poszczególnych klasach.

Działając wspólnie dla dobra naszych dzieci osiągniemy sukces i zadbamy o ich zdrowie!

 

Z poważaniem Dyrektor Szkoły

Katarzyna Swacha