Super Szkoła PDF Drukuj Email

 

zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie
 „Super Expressu” Super Szkoła

 

            W listopadzie 2000 roku  Pani Edyta Kielin-Kowalska jako opiekun samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej za zgodą pani dyrektor Alicji Różańskiej Cembrowskiej zgłosiła szkołę do konkursu „Super Expressu” „Super Szkoła 2001” w kategorii szkół podstawowych z miejscowości do 50 tys. mieszkańców.

Pierwszy etap polegał na przeprowadzeniu wśród uczniów podstawówki anonimowej ankiety, której pytania drukowane były w gazecie i dotyczyły m.in. sprawiedliwego oceniania, równego traktowania uczniów, poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole, zajęć pozalekcyjnych, sposobów prowadzenia zajęć. Ankiety wraz z kuponem zgłoszeniowym samorządu wysłane zostały do redakcji „Super Expressu”. Dopiero w maju szkoła otrzymała odpowiedź na zgłoszenie: przeszliśmy do drugiego etapu konkursu. Teraz należało wypełnić przysłane z Warszawy ankiety dotyczące m. in.: ilości uczniów biorących udział w olimpiadach na najwyższych szczeblach, zajęć pozalekcyjnych, języków obcych w szkole, liczby uczniów przypadających na jednego nauczyciela języka obcego, konkursów, zawodów sportowych, imprez organizowanych w naszej szkole oraz takich, w których uczestniczyli nasi uczniowie, zaplecza socjalnego szkoły. Wszystkie dane potwierdzone zostały, według wymagań organizatorów konkursu, przez władze lokalne - Burmistrza Miasta i Gminy Marcina Majchera.

25 września 2001 roku otrzymaliśmy informację telefoniczną, że zakwalifikowaliśmy się do finału konkursu spośród 763 stających do konkursu szkół jako jedna z trzech placówek w naszej kategorii i 3 października mamy zaprezentować szkołę w Warszawie w redakcji „Super Expressu”. Na pokaz szkoły organizatorzy nałożyli liczne ograniczenia: mogło w nim brać udział co najwyżej pięć osób, musiał trwać krócej niż  20 minut, ale w zamian można było wykorzystać dowolną formę i dowolny sprzęt. Nasza prezentacja miała formę miniteatrzyku ilustrowanego wyświetlanymi z komputerowego rzutnika slajdami. Do przygotowań zaangażowana została również pani Ewa Gumuła, nauczycielka nauczania zintegrowanego. Ona to zajęła się stroną artystyczną prezentacji. Napisała w ciągu jednej nocy wspaniały wiersz opowiadający o wszystkim, co dzieje się w naszej szkole. Ubarwiła występ piosenkami i tańcem. Pięć uczennic: Weronika Dziewirz (klasa IIIb), Aleksandra Chrapczyńska (klasa Vb), Magdalena Lewkowicz (klasa Vd), Agnieszka Majcher (klasa Vb) i Angelika Targowska (klasa Vb) z wielkim poświęceniem przygotowywało się na próbach do tak ważnego występu, w którym grały role m. in. czarownic świętokrzyskich. Zbieraniem materiałów do prezentacji, przygotowaniem slajdów oraz wydrukiem gazetki „Super Express Szkolny” zajęła się Pani Edyta Kielin-Kowalska.

3 października 2001 r. w redakcji „Super Expressu” przyjęto naszą reprezentację bardzo serdecznie. Niestety nie było możliwości podziwianie programów innych szkół, ani nawet kontaktowania się z nimi. Nasz występ odbywał się jedynie przed jury, w skład którego wchodzili: przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawicielka kuratorium warszawskiego, dwie redaktorki „Super Expressu”, pani z radia RMF FM. Występ udał się znakomicie.

  

 

11 października szkoła otrzymała telefoniczną wiadomość: JESTEŚMY SUPER SZKOŁĄ, najlepszą podstawówką w Polsce w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców. Następnego dnia oficjalne wyniki ukazały się w „Super Expressie”. Lokalne gazety „Echo Dnia” , „Wiadomości Świętokrzyskie”, „Gazeta Ostrowiecka”, „Ożarów” zaczęły drukować artykuły o sukcesie naszej szkoły, a „Super Express” jeszcze kilkakrotnie publikował artykuły, których byliśmy bohaterami.

Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 19 listopada 2001r. Organizatorzy zdecydowali, że zwycięskie szkoły zaprezentują jeszcze raz swój program. Pani Ewa Gumuła napisała kolejny wiersz opisujący nasze wrażenia z wyjazdu do Warszawy 3 października 2001 r. Stanowił on wraz ze zdjęciami z wyprawy treść drugiego numeru „Szkolnego Super Expressu”. Tekst tego wiersza deklamowały nasze wspaniałe dziewczęta: Weronika Dziewirz i Magdalena Lewkowicz.

Rozdanie nagród odbyło w Warszawie w Pałacyku Ostrogskich. Na uroczystej gali swoje najpiękniejsze utwory zagrał Zbigniew Wodecki. Całość prowadzona była przez Grażynę Bukowską. Wszystkim laureatom dyplomy wręczali osobiście Ewa Jarosławska, redaktor naczelna „Super Expressu”, marszałek Sejmu poprzedniej kadencji Maciej Płażyński i Marlena Hadaś z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W nagrodę każda z sześciu szkół – laureatów otrzymała sprzęt do pracowni komputerowej o łącznej wartości 250 tys. zł, który ufundował „Super Express”.

 

 

  

Następnego dnia, 20 listopada, „Super Express” wydrukował artykuł o uroczystości rozdania nagród. W programie telewizyjnym „Kawa czy herbata” nasza szkoła została wymieniona jako laureat konkursu przez redaktor naczelną „Super Expressu”.

W niedługim czasie w szkole pojawili się pracownicy firmy „Optimus”, którzy przywieźli i zainstalowali nowy sprzęt. Opiekunem nowej pracowni została Pani Edyta Kielin-Kowalska, nauczycielka informatyki.

21 stycznia 2002 r. odbyła się uroczystość otwarcia w Szkole Podstawowej pracowni komputerowej. Po wstępnych powitaniach gości, nastąpił program artystyczny przygotowany przez nauczycielkę Ewę Gumułę. Uczniowie pokazali widowisko sceniczne z wątkami lokalnej tradycji świętokrzyskiej i ożarowskiej z elementami kultury żydowskiej. Po występie głos zabierali zaproszeni goście. Następnie dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi do pracowni komputerowej.