Świetlica szkolna przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego Drukuj
środa, 20 lutego 2019 19:22

Świetlica szkolna przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz recyklingu Maks porządkuje odpady”. Ma on na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów. Zgłoszeni do niego zostali chętni uczniowie kl. V c uczęszczający na zajęcia świetlicowe.

Zmagania rozpoczęły się od przeprowadzenia lekcji według scenariusza „Ochrona zasobów naturalnych, gospodarka obiegu zamkniętego i recykling”. Kolejnym etapem konkursu będzie rozwiązywanie gier edukacyjnych w aplikacji Flash oraz udzielenie odpowiedzi na formularzu zgłoszeniowym na 10 pytań zamkniętych. Wybrany ekozespół odpowie również na pytania otwarte w wybranych przez siebie formach np. pracy plastycznej, wideo pliku, plakatu lub ekologicznej księgi.

 

Opiekunowie wraz z uczestnikami opracowali scenariusze i rozpoczęli zajęcia przygotowujące do konkursu. Na odbywających się cyklicznie spotkaniach uczniowie tworzą prezentacje, wykonują prace plastyczne, konstruują robota z zebranych przez siebie surowców wtórnych i ćwiczą scenki do wideo plików.

Wykonane prace zostaną opisane i przesłane na adres organizatora – Fundacji „ Chlorofil” do 30.03.2019 roku. O wynikach zostaniemy poinformowani drogą internetową.

 

Opiekunowie konkursu:  R. Kowalska, Z. Dudek, J. Piotrowska, K. Wójcik