Rada Rodziców PDF Drukuj Email
środa, 26 września 2018 00:00

W dniu 25.09.2018r. odbyło się zebranie delegatów Rady Rodziców, na którym wybrano Prezydium oraz Komisję Rewizyjną.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

  • przewodnicząca                        - p. Aneta Mycek
  • z- ca przewodniczącej               - p. Piotr Gierach
  • sekretarz                                 -  p. Ilona Kozakiewicz
  • skarbnik                                  -  p. Anna Śliwka

 

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

 

  • przewodnicząca                   - p. Wioletta Halat
  • członek                              - p. Elżbieta Osial
  • członek                              - p. Artur Piwowarski

 

Rada Rodziców podjęła decyzję, iż wysokość składki w roku szkolnym 2018/2019 jest dowolna. Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać u wychowawcy, przedstawiciela Rady Rodziców jak również na konto Rady Rodziców.

Bank Spółdzielczy w Ożarowie

Nr konta: 35 9423 0000 2001 0006 8765 0001 (w Tytule proszę podać imię, nazwisko i klasę ucznia).

 

 

Drodzy Rodzice!

 

Na wniosek Rady Rodziców, dyrektor szkoły przeprowadził w listopadzie ankietę wśród rodziców uczniów ZSO im. Edwarda Szylki w Ożarowie, w której należało odpowiedzieć na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za niekorzystaniem z telefonu przez uczniów podczas pobytu w szkole?”

W ankiecie wzięło udział 98% rodziców.

Za niekorzystaniem przez uczniów z telefonów komórkowych podczas pobytu w szkole opowiedziało się 51% wszystkich ankietowanych.

Wynik ten nie stanowi 2/3 ogółu wszystkich rodziców uczniów (ustalenia dyrektora szkoły z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną), co skutkuje tym, iż Rada Pedagogiczna nie wnosi zmian w Statucie Szkoły w tym temacie.

Dbając jednak o dobro naszych dzieci, działania szkoły w tym zakresie będą się opierały na wzmocnieniu wzajemnej współpracy i wewnętrznych ustaleniach pomiędzy Wychowawcami i Rodzicami w poszczególnych klasach.

Działając wspólnie dla dobra naszych dzieci osiągniemy sukces i zadbamy o ich zdrowie!

 

Z poważaniem Dyrektor Szkoły

Katarzyna Swacha