Rada Rodziców PDF Drukuj Email
wtorek, 19 września 2017 00:00

W dniu 18.09.2017 r. odbyło się zebranie delegatów Rady Rodziców, na którym wybrano Prezydium oraz Komisję Rewizyjną.
Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

  • przewodnicząca            - p. Aneta Mycek
  • z-ca przewodniczącej   - p. Alicja Dziadura
  • sekretarz                       - p. Elżbieta Osial
  • skarbnik                        - p. Anna Śliwka

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

  • przewodnicząca            - p. Agnieszka Gierach
  • członek                         - p. Katarzyna Sadkowska
  • członek                         - p. Ilona Kozakiewicz

Rada Rodziców podjęła decyzję, iż wysokość składki w roku szkolnym 2017/2018 jest dowolna. Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać u wychowawcy, przedstawiciela klasowego Rady Rodziców, jak również na konto Rady Rodziców.

Bank Spółdzielczy w Ożarowie
nr konta: 35 9423 0000 2001 0006 8765 0001 (w Tytule proszę podać imię, nazwisko i klasę ucznia).