List Dyrektora PDF Drukuj Email

 

Drodzy Uczniowie
Szanowni Rodzice i Nauczyciele

 

2 września 2013r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2013/2014.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie będzie uczyło się 860 uczniów pod kierunkiem 73 nauczycieli.

 

 

 

Z wyjątkiem klasy VI szkoły podstawowej i III liceum ogólnokształcącej we wszystkich klasach realizowana będzie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego.

Uczniowie uzdolnieni i z trudnościami w nauce mają możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe.
Szkoła obejmuje opieką uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej (uczniowie z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zgłoszeni przez wychowawcę).

Od 2 września w szkole, w wymiarze ½ etatu, pracuje logopeda. W szkole działa świetlica szkolna czynna od godz. 700 do 1530 i biblioteka z centrum multimedialnym czynna od godz. 730 do 1445.

Pomocą uczniom, nauczycielom i rodzicom służą pedagodzy szkolni, którzy pracują w godz. 745-1500.

Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej.

Nad bezpieczeństwem uczniów w czasie lekcji czuwa pani pielęgniarka.

W roku szkolnym 2013/2014 głównym zadaniem szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego jest:
• podniesienie wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych
• wzmocnienie współpracy szkoła-dom rodzinny
• dbanie o bezpieczeństwo uczniów

Rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Szkoły w Ruchu. Wszyscy wspólnie docenimy znaczenie aktywności fizycznej.

W rozpoczętym roku szkolnym Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom życzę radosnego i owocnego roku szkolnego, pełnego aktywności fizycznej i realizacji wyznaczonych celów.


Alicja Różańska Cembrowska
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Edwarda Szylki w Ożarowie