Kalendarz PDF Drukuj Email

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

od 23 grudnia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Ferie zimowe

Od 27 stycznia 2020r. do 9 lutego 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

od 9 kwietnia 2020r. do 14 kwietnia 2020r.

Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki

VIII klasy - 21, 22, 23 kwietnia 2020r.

Zakończenie zajęć w klasie III LO

24 kwietnia 2020r.

Egzamin maturalny

od 4 maja 2020r. do 22 maja 2020r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020r.

 

I semestr    od 2 września 2019r. do 24 stycznia 2020r.

II semestr   od 10 lutego 2020r. do 26 czerwca 2020r.

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


14 października 2019r. Dzień Edukacji Narodowej

12 czerwca 2020r.

21 kwietnia 2020r. dla klas IV-VII szkoły podstawowej i LO

22 kwietnia 2020r.       dla klas IV-VII szkoły podstawowej i LO

23 kwietnia 2020r. dla klas IV-VII szkoły podstawowej i LO

Klasy I-III Szkoły Podstawowej uczą się w dni egzaminu ósmoklasisty.

W wyżej wymienionych dniach szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze 
dla uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić opieki.

 

 

Terminarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godz. 1615

 

18.09.2019r. - klasy I-III Szkoła Podstawowa, klasy I-III LO

19.09.2019r. - klasy IV-VIII Szkoła Podstawowa


06.11.2019r. - klasy I-III Szkoła Podstawowa, klasy I-III LO

07.11.2019r. - klasy IV-VIII Szkoła Podstawowa


16.12.2019r. - klasy I-III Szkoła Podstawowa, klasy I-III LO

17.12.2019r. - klasy IV-VIII Szkoła Podstawowa

ustalenie przewidywanych śródrocznych ocen zachowania i z zajęć edukacyjnych w SP i LO


11.02.2020r. - klasy I-III Szkoła Podstawowa, klasy I-III LO

12.02.2020r. - klasy IV-VIII Szkoła Podstawowa


30.03.2020r. - klasy I-III Szkoła Podstawowa, klasy I-III LO

III LO ustalenie przewidywanych ocen zachowania i z zajęć edukacyjnych

31.03.2020r. - klasy IV-VIII Szkoła Podstawowa


25.05.2020r. - klasy I-III Szkoła Podstawowa, klasy I-III LO

26.05.2020r. - klasy IV-VIII Szkoła Podstawowa

ustalenie przewidywanych rocznych ocen zachowania i z zajęć edukacyjnych w SP i LO

Poprawiony: środa, 20 listopada 2019 19:52