Smerfy kończą realizację programu adaptacyjnego "Szkołę odwiedzam, szkołę poznaję, bez strachu, powoli uczniem się staję" PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 czerwca 2017 21:05

29 maja dzieci z grupy "Smerfy" po raz ostatni przyszły do ZSO im. Edwarda Szylki jako przedszkolaki. Ich pracy z podziwem przyglądały się panie: dyrektor przedszkola - Jolanta Gołąb i wicedyrektor naszej szkoły – Anna Kaleta, a także pani Anna Gniaź - mama przedszkolaka uczestniczącego w zajęciach. Dzieci w skupieniu wykonywały kolorowankę szkoły, a także rysowały siebie na jej tle, jako przyszłego ucznia tej szkoły.

 

 

Zajęcia pozwoliły małym gościom wczuć się w rolę ucznia, ponieważ przebiegały bez znacznego udziału uczniów klasy IIIc. Spotkaniu towarzyszyła jedynie delegacja starszych kolegów. Trzecioklasiści samodzielnie przygotowali dla "Smerfów" niespodziankę – gazetkę, na której umieszczone są rysunkowe portrety młodszych kolegów i pełne ciepłych słów, ich krótkie charakterystyki, co bardzo podobało się adresatom.

W trakcie zajęć wykorzystana została prezentacja Power Point podsumowująca kończący się program adaptacyjny.

Cel główny programu:

Zmniejszenie stresu związanego

z pójściem do szkoły dzieci przedszkolnych

Założone osiągnięcia

  • ·Obniżenie poziomu stresu, związanego z przyjściem do szkoły,
  • ·Wzmocnienie wiary we własne siły i możliwości,
  • ·Nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni.

Pani Agnieszka Witek – wychowawczyni przedszkolaków – omówiła przebieg procesu adaptacyjnego przedszkolaków na podstawie rozmów z dziećmi i ich rodzicami, a także własnych obserwacji. Jej słowa znalazły potwierdzenie w ankiecie przeprowadzonej wśród rodziców dzieci biorących udział w programie po pierwszym roku jego realizacji.

  1. Według 46% ankietowanych rodziców dziecko obawiało się pierwszej wizyty w szkole. Zdaniem 50% dziecko nie obawiało się, a 4% ankietowanych nie wiedziało, czy ich dziecko obawiało się pierwszej wizyty w szkole.
  2. 83% rodziców ankietowanych stwierdziło, że ich dzieci chętnie opowiadały o wizycie w szkole.
  3. 42% ankietowanych zaznaczyło, że ich dzieci opowiadały z entuzjazmem i zaciekawieniem.
  4. 33% rodziców wskazało, że ich dzieci przestają bać się nowej sytuacji.
  5. Wszyscy ankietowani rodzice stwierdzili, że realizowany program adaptacyjny przyczyni się do zmniejszenia stresu u dzieci związanego z pójściem do szkoły.

Zajęcia zakończyły się wręczeniem drobnych upominków przedszkolakom.

Obserwacja pracy dzieci, ich śmiałości w wypowiadaniu się, skupieniu uwagi nad wykonywanym zadaniem potwierdzają zrealizowanie i uzyskanie założonych osiągnięć.

Pani dyrektor Jolanta Gołąb, w trosce o swoich małych podopiecznych, podkreśliła potrzebę wdrażania działań zmniejszających stres związany z pójściem do szkoły dzieci w kolejnych latach.

Pani wicedyrektor Anna Kaleta była pod wrażeniem umiejętności i oswojenia ze szkołą przedszkolaków. Podsumowując swoje wypowiedzi obie panie zachęcały do dalszej współpracy na rzecz przedszkolaków – przyszłych uczniów szkoły.

Wymierne efekty tego programu będziemy obserwować w przyszłym roku szkolnym. Z wypowiedzi przedszkolaków, a także z obserwacji ich zachowania po wejściu do szkoły wnioskuję, że zamierzone efekty zostały osiągnięte. Dzieci są pewne siebie, nie boją się przyszłości, mają nowych kolegów w szkole.

Uczniowie klasy IIIc zadeklarowali pomoc młodszym kolegom w przyszłym roku, co niesie za sobą korzyści społeczne. Jako czwartoklasiści, moi wychowankowie znacznie chętniej pomogą koledze, koleżance z pierwszej klasy, ponieważ przez cały czas realizacji programu uczyli się dbać o maluchy, pomagać im.

Dorota Rafałkowska